Ano ang magandang combination na ipakain sa manok
bago ang laban at for how many days before the fight.