dito po tayo mga kasabong para magkakilakilala naman tayo. kamusta po kayo. Yaon tabi sa Pili an sakuyang sadit na manokan.