bak my gusto bumili cock 2yrs above paulspark grey cross sa zambales bulik 12 pcs. 2500 isa