Mga kasabong narito po ang blog na ginawa para sa inyo. Samu't saring istorya sa manok dito ang inyong mababasa. Pakibisita lamang po. http://sabongpinas.blogspot.com/