Makibalita sana po. Ilan ang naging CHAMPION at sino ang owner. Merry Christmas and Happy New Year to one and all.