Boles black

Rating: 5.00 - Votes: 2 - Views: 2834
Added by: don b, May 9th, 2014
Back | Next

Description
Boles black..............

Please Login or Register to rate and comment Media

November 4th, 2015, 02:14 PM #145
   
Mata78

Very nice
   

July 18th, 2015, 09:34 PM #129
Eddie go    
Eddie go

Kung may tari ito ay kanina pa tapos ang laban at ang palo ng black ay 4 to 1 ay ang sipag mamalo na kahit maunahan mo ay tiyak na makakaganti ito sa makakalaban niya, WOW galing.

Eddie
   

June 16th, 2014, 10:52 AM #95
J2smile    
J2smile

Black boles.i wish I can hold one
   

June 13th, 2014, 03:01 AM #93
   
pierce711

I really like these black birds ...very smart.....
   

Keywords

Facebook Comments
    
Rss Feeds Search

Share
Link:

Social Bookmark
Facebook Bookmark Google Bookmark MySpace Bookmark Digg Bookmark del.icio.us Bookmark Technorati Bookmark

Related Media